Styrelsen i Starbreeze fattar beslut om VD-byte

03 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Styrelsen och Bo Andersson har idag kommit överens om att Bo Andersson lämnar VD-posten för Starbreeze. Styrelsen har utsett vice VD Mikael Nermark till tillförordnad VD. Dessutom lämnar Bo Andersson och Kristofer Arwin på egen begäran omgående sina uppdrag i Starbreeze styrelse. 

Som idag kommunicerats har styrelsen ansökt om företagsrekonstruktion och har även, som  kommunicerades den 23 november 2018, gett ledningsgruppen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och bolaget har initierat ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. 

”I denna fas behöver Starbreeze en annan typ av ledarskap och vi har därför beslutat att ge Mikael Nermark vårt fulla mandat att ansvara för denna nya fas”, säger Michael Hjorth, styrelseordförande i Starbreeze.

Bo Andersson avgår med omedelbar verkan och vice VD Mikael Nermark tillträder som tillförordnad VD. Mikael Nermark har varit vice VD i Starbreeze sedan 2009 och han var VD under perioden 2011 till 2013. 

”Mikael Nermark tar därmed över ledningen av den operativa verksamheten och kommer att leda arbetet med att fokusera bolaget. Mikael är en stark ledare internt och jag har stort förtroende för honom. Dessutom genomförde han under sin tid som VD en omfattande omstrukturering och positionerade om bolaget från work for hire till spelutveckling baserad på egna IP:n”, säger Michael Hjorth.

Samtidigt har Bo Andersson valt att lämna sitt uppdrag i Starbreeze styrelse. Kristofer Arwin har meddelat styrelsen att han avgår som ledamot i styrelsen. 

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 08.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze