Tingsrätten beslutade om fortsatt rekonstruktion och att utse en borgenärskommitté

21 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

Som tidigare meddelats så innebär rekonstruktionsplanen att Starbreeze ska fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt. Vid tingsrättsförhandlingen tillstyrkte de största externa borgenärerna fortsatt rekonstruktion.

Borgenärskommittén i Starbreeze AB (publ) består av Martin Wigforss företrädande Nordea Bank AB och Magdalena Berg, Baker & McKenzie Advokatbyrå, företrädande Smilegate.

Bolaget kommer inleda arbetet med att hitta partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet. Starbreeze bedömer att verksamhetsförändringarna ska ha genomförts till halvårsskiftet 2019.  

#

För vidare information, vänligen kontakta:

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations

Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 15:20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze