background-img

2018

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 november2018) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 61 154 och antalet A-aktier minskade med samma antal under november till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 11 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ser över kostnader och fokuserar på kärnverksamhet

STOCKHOLM (23 november, 2018) – Målet om positivt EBITDA kvarstår för fjärde kvartalet 2018 men inte för helåret 2019. Ledningsgruppen har av styrelsen fått uppdraget att göra en översyn av verksamheten, samt att...

23 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Huvudägaren Varvtre AB avyttrar aktier i Starbreeze

STOCKHOLM (19 november 2018) Starbreeze huvudägare Varvtre AB, som ägs av VD Bo Andersson Klint, har idag rapporterat till Finansinspektionen att 280 359 aktier av serie A och 4 072 744 aktier...

19 11 2018 22:25 / Posted by Starbreeze
Avgående CFO avyttrar sitt innehav i Starbreeze

STOCKHOLM(16 november 2018) Starbreeze avgående CFO Sebastian Ahlskog har idag rapporterat till Finansinspektionen att han har avyttrat hela sitt innehav i Starbreeze om 300 526 A-aktier och 347 557 B-aktier. Den...

16 11 2018 23:43 / Posted by Starbreeze
StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange

STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018)StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. Det skäl som anges för...

09 11 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Youtube-kanal: https://www.youtube.com/starbreezeidag kl 10.00.  Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (77,7) MSEK), varav PAYDAY stod för 20,9...

06 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Youtube den 6 november kl. 10.00

STOCKHOLM (1 november, 2018)  Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Youtube den 6 november 2018 som sänds i samband med att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras. Kl 10.00...

01 11 2018 14:36 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 oktober2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 473 981 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 10 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

16 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Sebastian Ahlskog lämnar sin roll som CFO på Starbreeze

STOCKHOLM (11 oktober, 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att Sebastian Ahlskog har beslutat att efter drygt tre år lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) för en ny position utanför Starbreeze....

11 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze