background-img

2018

Starbreeze valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

STOCKHOLM (8 oktober2018) Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2018 ska valberedningen bestå av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augustisamt...

08 10 2018 16:06 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (14 september, 2018) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som togs vid den extra...

14 09 2018 17:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 augusti 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 470 812 och antalet A-aktier minskade med samma antal under augusti till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 08 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (21 augusti, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 hos Synch Advokat AB på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm....

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen ökade till 123,5 MSEK (122,7 MSEK).  PAYDAY stod för 31,3 MSEK...

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Twitch den 21 augusti kl. 10.00

STOCKHOLM (20 augusti, 2018)  Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Twitch den 21 augusti 2018 som sänds i samband med att bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras. Kl 10.00...

20 08 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 655 953 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Dessutom...

31 07 2018 19:40 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 juni 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 231 650 under juni till följd av inlösen av personaloptioner. Antalet röster ökade med 1 231 650.  Under juni har 811 008...

29 06 2018 16:45 / Posted by Starbreeze
Ledande befattningshavare i Starbreeze löser in personaloptioner

STOCKHOLM(7 juni 2018)– Starbreeze AB:s vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog har, inom ramen för bolagets utestående personaloptionsprogram 2014/2018, nyttjat 133 334 respektive 200 000 optioner för att teckna...

07 06 2018 23:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 maj 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 628 983 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze