background-img

2018

Enterspace VR Center Stockholm öppnar den 31 maj

Den 31 maj öppnar Starbreeze VR-center i Stockholm - Enterspace VR Center Stockholm. Det är en helt ny typ av virtual reality-center som erbjuder den modernaste teknologin, en bistro & bar och...

15 05 2018 10:01 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(9 maj, 2018)– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga...

09 05 2018 17:45 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2018

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Första kvartalet 2018 Från och med första kvartalet 2018 tillämpas funktionsindelad resultaträkning.  Nettoomsättningen ökade med...

09 05 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Twitch den 9 maj kl. 10.00

STOCKHOLM (7 maj, 2018)  Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Twitch den 9 maj 2018 som sänds i samband med att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018 publiceras. Kl 10.00...

07 05 2018 11:17 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (1 maj 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att att antalet A-aktier ökade med 3 611 350 och antalet B-aktier ökade med 16 636 631 till följd av den företrädesemission som slutfördes under april. ...

01 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Första handelsdag för StarVR Corporation på Taipei Exchange

STOCKHOLM (23 april, 2018) – Starbreeze samriskbolag StarVR Corporations aktie handlas från och med idag på Taipei Exchange (TPEx), en marknad för tillväxtbolag. Aktien handlades i inledningen till kurser om 69-96 TWD...

23 04 2018 08:47 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företrädesemission övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

13 04 2018 08:32 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar sin årsredovisning för 2017

STOCKHOLM (12 april 2018) –  Starbreeze AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2017. Rapporten finns tillgänglig på starbreeze.com.  Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort.  Länk till rapporten:...

12 04 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (9 april, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. AnmälanAktieägare som önskar delta...

09 04 2018 20:15 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 mars 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att att antalet B-aktier ökade med 133 482 aktier och antalet A-aktier minskade med 133 482 under mars. Antalet röster minskade med...

29 03 2018 11:00 / Posted by Starbreeze