background-img

2018

Prospekt avseende Starbreeze företrädesemission offentliggörs

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

22 03 2018 22:00 / Posted by Starbreeze
Förtydligande till Starbreeze pressmeddelande som publicerades den 21 mars 2018 kl. 21.30

STOCKHOLM (22 mars 2018) Förtydligande till pressmeddelande ”Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD till Behaviour” som publicerades den 21 mars 2018 kl. 21.30. Komplettering till information...

22 03 2018 10:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD till Behaviour

STOCKHOLM (21 mars 2018) - Starbreeze har idag beslutat att sälja förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight till utvecklaren Behaviour Interactive Inc (Behaviour). Starbreeze erhåller initialt 4 MUSD och därefter...

21 03 2018 21:30 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (20 mars 2018) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid...

20 03 2018 12:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör villkoren för företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

15 03 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (28 februari 2018) - Starbreeze AB meddelar idag att att antalet B-aktier ökade med 842 873 aktier och antalet A-aktier minskade med 842 873 under februari. Antalet röster minskade...

28 02 2018 16:17 / Posted by Starbreeze
Starbreeze beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 150 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (15 februari, 2018) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2018 kl. 10.30 hos Carnegie Investment Bank AB med...

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2017

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00. FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent och uppgick till 103,8 MSEK (99,4 MSEK)....

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Twitch den 15 februari kl. 10.00

Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Twitch den 15 februari som sänds i samband med att bolagets bokslutskommuniké för 2017 publiceras.  Kl 10.00 presenterar Starbreeze VD Bo Andersson Klint...

13 02 2018 16:20 / Posted by Starbreeze