background-img

2018

Starbreeze tecknar förlagsavtal med Mohawk Games för strategispelet ”10 Crowns”

STOCKHOLM (5 februari 2018) Starbreeze AB meddelar idag att man tecknat ett förlagsavtal med Mohawk Games avseende ett strategispel som går under projektnamnet 10 Crowns. Starbreeze avser att investera 7,7 miljoner...

05 02 2018 09:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 januari, 2018) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier (och antalet röster) har ökat med 20 681 797 aktier under januari till följd av den riktade nyemissionen...

31 01 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze genomför en riktad nyemission om 20 681 797 nya B-aktier och tillförs härigenom cirka 238 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

25 01 2018 07:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avser genomföra en riktad nyemission för fortsatt expansion och kraftfull lansering av OVERKILL’s The Walking Dead

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

24 01 2018 17:31 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman i Starbreeze AB

STOCKHOLM (12 januari 2018) - Valberedningen i Starbreeze AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna...

12 01 2018 09:00 / Posted by Starbreeze