Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

21 februari 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (21 februari, 2019)Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om förlängd rekonstruktionsperiod.

Den 3 december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag ansökt om företagsrekonstruktion, där Stockholms tingsrätt biföll ansökan samma dag och utsåg Lars Söderqvist från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm till rekonstruktör.

På borgenärsmötet den 21 december 2018 beviljade Stockholms tingsrätt fortsatt rekonstruktion fram tills den 3 mars 2019. Bolaget har nu skickat in en begäran om att företagsrekonstruktionerna i respektive bolag förlängs med tre månader. Rekonstruktören stödjer begäran.

I enlighet med rekonstruktionsplanen ska Starbreeze fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt.

För vidare information, vänligen kontakta:
Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 10.00 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze