Starbreeze har mottagit uppsägning av avtal gällande titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) från Skybound som äger rättigheterna till OTWD

27 februari 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (27 februari, 2019)Skybound, som äger rättigheterna till titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD), har sänt en uppsägning av licensavtalet med Starbreeze avseende OTWD.  

Starbreeze för diskussioner med Skybound med ambitionen att nå en lösning. Starbreeze har informerats om att produkten sannolikt kommer tas bort från försäljning på plattformen Steam och i det fall Starbreeze och Skybound inte når en lösning kommer det innebära att produkten inte tas upp till försäljning på Steam igen och att en konsolversion inte släpps.

Omsättningen hänförlig till OTWD uppgick till 34,1 MSEK under det fjärde kvartalet 2018. Löpande kostnader för utveckling av OTWD har hittills överstigit försäljningsintäkterna. Det finns inga tillgångar hänförliga till OTWD i Starbreeze koncernbalansräkning.

För vidare information, vänligen kontakta:
Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari, 2019 kl. 17:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze