Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

07 mars 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (7 mars, 2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. 

Antalet styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande samt styrelsearvode 

Den extra bolagstämman beslutade, såsom föreslaget av valberedningen, att välja Jan Benjaminson, Torgny Hellström och Kerstin Sundberg till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma. Torgny Hellström valdes till styrelsens ordförande. Detta innebär att styrelsen består av fem styrelseledamöter fram till och med nästa årsstämma.

Det beslutades, såsom föreslaget av valberedningen, att arvodet för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska vara 400 000 SEK för styrelseordföranden och 55 000 SEK för varje annan styrelseledamot. Därutöver beslutade den extra bolagsstämman även att godkänna det föreslagna arvodet om 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet samt 75 000 SEK till varje annan ledamot i revisionsutskottet. Arvodet i ersättningsutskottet beslutades till 0 SEK. 

Ytterligare information avseende beslut och beslutsunderlag finns på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations 

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 17.30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze