Acer Inc. påkallar konvertering av tidigare utställt konvertibellån

04 april 2019 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

STOCKHOLM (4 april 2019) – Acer Inc. har påkallat konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln kommer att konverteras till 4 072 295 nya aktier av slaget Starbreeze B.  

I juni 2016 gav Acer ut ett konvertibellån till Starbreeze uppgående till 75 515 400 SEK. Villkoren för konvertibellånet godkändes 2016 och justerades 2018 vid extra bolagsstämmor.

Acer har påkallat konvertering av konvertibellånet till aktier i enlighet med villkoren. Den utestående skulden uppgår till 71 713 114 SEK inklusive ränta. I enlighet med avtalet är konverteringskursen 17,61 SEK per aktie och 4 072 295 B-aktier i Starbreeze kommer ställas ut till Acer Inc.

Efter konverteringen uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 587 357 kronor, fördelat på sammanlagt 329 367 849 aktier, varav 53 397 677 A-aktier och 275 970 172 B-aktier. Antalet röster uppgår till 809 946 942.

Starbreeze och vissa dotterbolag befinner sig sedan 3 december 2018 i rekonstruktion. Efter konverteringen av konvertibellånet till aktier minskar bolagets frysta skuld i rekonstruktionen med motsvarande belopp som konvertibellånet, 71 713 114 SEK.

Stockholms tingsrätt har beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till den 3 juni 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:
Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, 2019 kl. 15:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze