Starbreeze har slutfört avyttrandet av Indiska dotterbolaget Dhruva

22 maj 2019 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, SVERIGE (22:a maj, 2019) – Starbreeze har slutfört affären om att avyttra sina aktier i den Indiska dotterbolaget Dhruva till Rockstar Games. Den totala preliminära köpeskillingen är 7,9 MUSD, och Starbreeze äger 91,82 % av aktierna i Dhruva. 

Köpeskillingen kommer slutjusteras efter redovisad och avslutad affär.15% av köpeskillingen har avsatts som spärrmedel under 36 månader, varav 50% ska frigöras efter 18 månader. 

##

För mer information, vänligen kontakta: 
Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Ph: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a maj, 2019 kl. 17:35 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    Om författaren

    Starbreeze