Starbreeze har tecknat ett bindande avtal om att avyttra det Indiska dotterbolaget Dhruva

12 maj 2019 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, SVERIGE (12e maj, 2019) – Starbreeze har tecknat ett bindande avtal om att avyttra sina aktier i den Indiska dotterbolaget Dhruva. Den totala preliminära köpeskillingen är 7,9 MUSD, och Starbreeze äger 91,82 % av aktierna i Dhruva. Försäljningen beräknas vara avslutad innan halvårsskiftet 2019. 

Köpeskillingen kommer att slutjusteras efter redovisad och avslutad affär. 15% av köpeskillingen kommer avsättas som spärrmedel under 36 månader, varav 50% frigörs efter 18 månader. 

Köparen önskar vid tiden för detta offentliggörande vara anonym, men kommer att kommuniceras av motpart i samband med att affären slutförs. 

##

För mer information, vänligen kontakta: 
Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected] 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12e maj, 2019 kl. 18:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    Om författaren

    Starbreeze