Starbreeze avvaktar tingsrättens beslut om förlängd rekonstruktionsperiod

03 juni 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (3 juni 2019)– Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag är fortsatt i rekonstruktion och avvaktar Stockholms tingsrätts beslut gällande Starbreeze ansökan om förlängd rekonstruktionsperiod inlämnad 29 maj, 2019. Beslutet gällande ansökan förväntas komma denna vecka. 

För vidare information, vänligen kontakta: 
Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e juni, 2019 kl. 19:20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion.  För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze