Starbreeze genomför organisationsförändringar för att sänka kostnader

04 juni 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (4 juni 2019)– Starbreeze har beslutat genomföra organisationsförändringar i syfte att effektivisera organisationen och spara kostnader. Som en del i detta kommer antal anställda minskas med cirka 60 personer. Förändringen förväntas vara fullt genomförd November och motsvara en besparing om ca 3 MSEK per månad. 

Starbreeze är sedan december 2018 i rekonstruktion och har en ansträngd finansiell situation. Bolaget har beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. 

För att kunna bedriva en effektiv och lönsam verksamhet på lång sikt har Starbreeze beslutat genomföra organisationsförändringar. Idag är 240 personer anställda inom Starbreeze-koncernen och bolaget har beslutat minska antalet anställda med cirka 60 personer. Personalminskningen beräknas vara fullt genom förd November och motsvara en besparing om ca 3 MSEK per månad. Organisationsförändringarna berör Stockholmskontoret och sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler på berörd marknad. 

”Det senaste halvåret har vi genomfört ett antal förändringar i enlighet med vår strategi att satsa på kärnverksamheten. Vi har avyttrat delar av verksamhet som vi bedömer inte tillhör kärnverksamhet och nu är det tid att även effektivisera kärnverksamheten. Att dra ner på personal är ett svårt beslut att fatta, men nödvändigt för att Starbreeze ska kunna utvecklas positivt på lång sikt”, säger Mikael Nermark, VD Starbreeze.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 11:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze