Starbreeze och Universal Games and Digital Platforms för samtal om avslutat samarbete gällande PAYDAY: Crime War

19 september 2019 / / Regulatoriska Nyheter

Universal Games and Digital Platforms har beslutat att att avvekla större delen av sin förlagsverksamhet för mobilspel. Starbreeze har informerats att samarbetet kommer avslutas och som en konsekvens av detta kommer samtal initieras om avslutet på samarbetet gällande förlagskontraktet för PAYDAY: Crime War som tecknades i februari 2019.

Exakta villkor för avslutandet kommer att diskuteras och de finasiella effekterna, om några, kan inte fastslås i detta nu. Starbreeze kommer att utvärdera potentialen för alternativa förlagspartners för spelet.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e september 2019 kl. 07:59 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze