Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

30 december 2019 / / Företagsnyheter,Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (30 december 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med
40 499 och antalet A-aktier minskade med samma antal under december till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 364 491. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under november 2019 omvandlades 40 499 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 december 2019 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 587 357 kronor, fördelat på sammanlagt 329 367 849 aktier, varav 53 001 992 A-aktier och 276 365 857 B-aktier. Antalet röster uppgår till 806 385 777.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 21:20

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

About The Author

Starbreeze