Lyckat avslut i Starbreeze företagsrekonstruktion, Stockholms Tingsrätt fastställer ackordsförslag

06 december 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (6 december, 2019) – Stockholms Tingsrätt har idag fastställt ackordsförslaget i Starbreeze företagsrekonstruktion. Starbreeze som befunnit sig i rekonstruktion sedan 3:e december 2018, har därmed lyckosamt avslutat processen.

”Idag fantastisk glada och stolta över att kunna presentera ett lyckosamt avslut på rekonstruktionsprocessen” sa Mikael Nermark, Tf vd Starbreeze AB. ”Det har varit en mödosam resa för hela bolaget under de senaste tolv månaderna, men vi är fantastiskt nöjda att ha fått borgenärernas förtroende där våra skulder nu till största del är långfristiga och återbetalas inom fem år. Vi har lyckats positionerat bolaget i ett läge där vi med större lugn kan blicka framåt och fokusera på kärnverksamheten – att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet. Jag tillsammans med alla våra medarbetare, ser framemot att nå ett förlagsavtal för PAYDAY 3 under första halvåret 2020 genom de diskussioner vi nu för, och utveckla spelet till en värdig uppföljare i serien tillsammans med en god partner. Vårat viktigaste varumärke har stor potential att ge bolaget en stabil grund för de kommande decennierna. Jag vill tacka vår rekonstruktör Lars Söderkvist och hela teamet på WSA Lawfirm för ett gott samarbete.”

Signifikant majoritet borgenärer röstade ja till ackordsförslaget som idag fastslogs i Stockholms Tingsrätt. Samtliga borgenärer kommer även att erhålla 100% betalning för sina skulder inom ramen för det fastställda ackordet.

Starbreeze med fem dotterbolag trädde 3:e december 2018 in i rekonstruktion med anledning av likviditetsbrist och bedömdes vara nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövdes för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

Under rekonstruktionsperioden har delar av verksamheten klassats som kärnverksamhet, främst spelutveckling på varumärket PAYDAY, och icke-kärnverksamhet. Större delarna av verksamheten som klassats som icke-kärnverksamhet har avyttrats, avvecklats eller på andra sätt hittat nya samarbetsformer med lägre risk för Starbreeze. De delar av icke-kärnverksamheten som kvarstår kommer fortsatt att bearbetas. Koncernen har vidare utfört betydande operativa kostnadsbesparingar under processen.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e december 2019 kl15:10 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

Om författaren

Starbreeze