Starbreeze kallar till Extra Bolagsstämma

18 december 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (18 december 2019) – Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma att hållas måndagen, den 13 januari 2020, för att behandla förslag till ändring av villkor för Bolagets utestående konvertibellån. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs separat. 

Den extra bolagsstämman föreslås ta ställning till följande förslag från Bolagets styrelse: 

  1. Besluta om villkorsändring av Bolagets utestående konvertibellån om 215 MSEK.

Förslaget om villkorsändring innebär, bland annat, att konverteringskursen om SEK 13,49 ska justeras till det värde som motsvarar den genomsnittliga noterade betalkursen för aktierna under handelsdagarna den 9 december 2019 till den 10 januari 2020.

För ytterligare information om styrelsens förslag om villkorsändring av Bolagets utestående konvertibellån och skälen för förslaget, hänvisas till kallelsen som offentliggörs idag samt till fullständigt förslag till beslut som ska tillhandahållas inför bolagsstämman och som kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com, senast den 23 december 2019.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e december, 2019 kl. 18:15 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze