Starbreeze och Smilegate når överenskommelse om att avsluta Crossfire-projekt, Starbreeze gör nedskrivningar om 111 MSEK i fjärde kvartalet 2019

06 december 2019 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (6 december, 2019) – Som en del i Starbreeze rekonstruktionsarbete har Starbreeze och Smilegate nått en överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet. Parterna har beslutat att avsluta samarbetet det Crossfire-relaterade projektet vilket för Starbreeze medför en nedskrivning under det fjärde kvartalet 2019 motsvarande 111 MSEK hänförligt till aktiverade utvecklingskostnader. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets likviditet utan är av bokföringsteknisk karaktär.

Med avsikten att reglera samtliga skulder som härrör till rekonstruktionsarbetet har Starbreeze träffat avtal med Smilegate gällande bolagens samtliga förehavanden, inklusive den konvertibel om 215 MSEK Starbreeze ställt ut till Smilegate. Detta innebär att samarbetet runt det Crossfire-relaterade projektet avslutas, vilket för Starbreeze medför en nedskrivning i det fjärde kvartalet motsvarande 111 MSEK hänförliga till aktiverade utvecklingskostnader. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets likviditet utan är av bokföringsteknisk karaktär. Samtliga rättigheter till spelet kommer att återföras Smilegate. Den slutgiltiga avtalsmässiga regleringen träder i kraft villkorat av att en extrastämma senast den 13 januari 2020 godkänner ändringar i konvertibelvillkoren.

Denna uppgörelse är del i det större skuldregleringspaket som även innefattar justerade konvertibelvillkor och som även utannonserades idag. Mer information återfinns på bolagets hemsida. 

Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag befinner sig sedan den 3 december 2018 i rekonstruktion. Borgenärssammanträde under ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019 klockan 13:00-15:00. 

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e December 2019 kl. 13:13 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze