background-img

2019

Starbreeze årsredovisning publiceras den 14 maj

STOCKHOLM (7 maj, 2019) – Starbreeze årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på svenska den 14 maj 2019, vilket är tre veckor före årsstämman.   För vidare information, vänligen kontakta:Pia...

07 05 2019 07:45 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed tillårsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 15.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta...

03 05 2019 15:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Acer Inc påkallade den 4 april konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln konverterades till 4 072 295 nya aktier av slaget Starbreeze B. Enligt bolagsordningen...

30 04 2019 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “10 Crowns” till Mohawk Games

STOCKHOLM (26 april, 2019)–Starbreeze och Mohawk Games har kommit överens om att sälja tillbaka förlagsrättigheterna till spelet ”10 Crowns” till Mohawk. Starbreeze förväntar sig att få full ersättning för de kostnader...

26 04 2019 09:00 / Posted by Starbreeze
Acer Inc. påkallar konvertering av tidigare utställt konvertibellån

STOCKHOLM (4 april 2019) – Acer Inc. har påkallat konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln kommer att konverteras till 4 072 295 nya aktier av slaget...

04 04 2019 15:30 / Posted by Starbreeze
Ändrat datum för årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (2 april, 2019) – Styrelsen i Starbreeze AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 4 juni 2019. Årsredovisningen för 2018 kommer publiceras den 7 maj 2019.  ...

02 04 2019 17:10 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 mars, 2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra...

07 03 2019 17:30 / Posted by Starbreeze
Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (1 mars, 2019) – Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 juni 2019. För vidare information, vänligen kontakta:Pia Rosin, Interim Head of...

01 03 2019 12:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze har mottagit uppsägning av avtal gällande titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) från Skybound som äger rättigheterna till OTWD

STOCKHOLM (27 februari, 2019) – Skybound, som äger rättigheterna till titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD), har sänt en uppsägning av licensavtalet med Starbreeze avseende OTWD.   Starbreeze för diskussioner...

27 02 2019 17:00 / Posted by Starbreeze
OVERKILL’s The Walking Dead förväntas tas bort från försäljning på Steam med anledning av meningsskiljaktigheter med licensägaren

STOCKHOLM (27 februari, 2019) – Skybound, som äger licensen till OVERKILL’s The Walking Dead, har lämnat in ett licensrelaterat klagomål hos Steam, den primära digitala distributionsplattformen för Strabreeze spel OVERKILL’s...

27 02 2019 08:50 / Posted by Starbreeze