background-img

2019

Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (21 februari, 2019) – Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om förlängd rekonstruktionsperiod. Den 3 december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och...

21 02 2019 10:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké och Q4 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 20,4 MSEK (20,4 MSEK). EBITDA* uppgick...

20 02 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “System Shock 3” till OtherSide Entertainment

STOCKHOLM (11 februari, 2019)– Starbreeze och OtherSide Entertainment har gemensamt kommit överens om att sälja tillbaka förlagsrättigheterna till spelet ”System Shock 3” till OtherSide Entertainment. Starbreeze förväntar sig att få full ersättning...

11 02 2019 18:50 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (8 februari2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 klockan 14.00 på konferensanläggningen Drottninggatan 89 på Drottninggatan 89, Stockholm. Anmälan  Aktieägare...

08 02 2019 13:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze tecknar förlagsavtal med Universal Games and Digital Platforms avseende PAYDAY: Crime War

STOCKHOLM (5 februari 2019) Starbreeze AB, en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av spel har idag offentliggjort att dess dotterbolag Starbreeze Production AB har tecknat ett bindande avtal avseende villkor för ett...

05 02 2019 17:30 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande i Starbreeze

I pressmeddelande från bolaget den 20 december 2018 meddelades att ambitionen var att hålla en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter före utgången av det första kvartalet 2019. Bolaget...

04 02 2019 07:50 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under januari 2018 omvandlades 93 050 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier...

31 01 2019 12:00 / Posted by Starbreeze