Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

28 februari 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (28 februari 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet A-aktier ökade med 32 906 297 under februari och antalet B-aktier ökade med 30 487. Antalet röster ökade med 329 093 457. Aktiekapitalet ökade med 658 736 kronor. 

Till följd av den riktade nyemission som offentliggjordes den 19 februari 2020 ökade antalet A-aktier i Starbreeze AB med 32 936 784. Antalet röster ökade med 329 367 840 och aktiekapitalet ökade med 658 736 SEK. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under februari 2020 omvandlades 30 487 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 28 februari 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 783 726 A-aktier och 276 520 907 B-aktier. Antalet röster uppgår till 1 134 358 167.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 17:00

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze