Starbreeze senarelägger publicering av Årsredovisning

27 mars 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (27 mars, 2020) – Starbreeze AB har beslutat att senarelägga publiceringen av 2019 års årsredovisning till den 14 april, datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 13 maj 

Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 14 april, 2020, mot tidigare meddelad tid, torsdagen den 7 april, 2020. 

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 13 maj, 2020 på Biograf Skandia, Drottninggatan 89, Stockholm klockan 16:00. Styrelsen utvärderar löpande myndigheternas rekommendationer gällande COVID-19 och dess eventuella påverkan på förfarandet för bolagsstämman. Starbreeze följer utvecklingen noga och kommer, vid behov, att uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med årsstämman.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 12:33 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze