Rättelse delårsrapport andra kvartalet 2020

20 augusti 2020 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (20 augusti 2020) – I den delårsrapport för andra kvartalet 2020 som Starbreeze offentliggjorde den 18 augusti 2020 återfinns ett summeringsfel gällande raden ”Resultat före skatt” för andra kvartalet 2020. För andra kvartalet 2020 uppgår korrekt ”Resultat före skatt” till -8 586 TSEK, ”Periodens resultat” till -8 771 TSEK, ”Summa totalresultat för perioden” till -5 814 TSEK, ”Resultat per aktie” till -0,02 och ”Vinstmarginal,%” till -27,4.

Relaterade siffror i summeringarna för första halvåret 2020 är korrekta. Felet påverkar inte övriga finansiella tabeller eller några övriga nyckeltal i rapporten.

En rättad version av delårsrapporten finns tillgänglig på www.starbreeze.com.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze