Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2020

18 augusti 2020 / / Regulatoriska Nyheter

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (160,0 MSEK). PAYDAY stod för 28,1 MSEK (14,4 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till 15,5 MSEK (-25,8 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 10,5 MSEK (22,0 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 3,8 MSEK (12,6 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK (-60,1 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 (-0,20 SEK).
 • Den digitala distributionsplattformen Steams sommarrea har bidragit positivt till försäljningen i kvartalet.

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,3 MSEK (207,8 MSEK). PAYDAY stod för 49,7 MSEK (41,1 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till 26,0 (-132,4 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 20,9 MSEK (71,9 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 7,4 MSEK (23,6 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -105,9 (-227,3 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,31 (-0,71 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 90,9 MSEK (137,8 MSEK).
 • Med anledning av försening avseende tecknande av förlagsavtal för PAYDAY 3 till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 250 MSEK.
 • Den 13 maj hölls årsstämma i Starbreeze vilken i enlighet med valberedningens förslag röstade om val av styrelseledamöter.

Vd Mikael Nermark kommenterar: Effektiviseringar ger resultat

Vi har även under detta kvartal fokuserat på att förbättra och effektivisera organisationen, samt fortsatt arbetet med allt som är PAYDAY.

I juni släppte vi två uppdateringar till PAYDAY 2 och dessa har tagits emot väl av våra spelare och den goda försäljningen för spelet fortsätter. 

Den fortsatt starka efterfrågan av PAYDAY 2 samt det löpande effektiviseringsarbetet gör att det underliggande resultatet, bortsett från kostnader hänförliga till rekonstruktionen, visar på en positiv utveckling.

Dialog med flera ledande förläggare avseende ett förlagsavtal för PAYDAY 3 fortlöper och förhandlingarna är väl framskridna. På grund av bland annat reserestriktioner och den allmänna nedgången i affärsaktivitet runt om i världen under den pågående COVID-19-pandemin, har tidpunkten och tiden som behövs för att slutföra förhandlingarna om attraktiva förlagsavtal dock påverkats.

Beslutet om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 250 MSEK kommer att ge oss tid att slutföra förlagsavtalen, och förbättra vår förmåga att fortsätta utvecklingen av PAYDAY 3 enligt plan.

Fokus fortsätter framöver vara att nå ett förlagsavtal för PAYDAY 3, vilket vi arbetar intensivt med och hoppas kunna uppnå redan under 2020.

Mikael Nermark

Vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 
Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze