Förändring av antalet aktier och röster i Starbreeze AB

30 september 2020 / / Regulatoriska Nyheter

30 september 2020 | 12.30 CEST | Regulatorisk

Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 362 304 633 aktier under september 2020, varav antalet aktier av serie A ökade med 84 714 624 och antalet aktier av serie B ökade med 277 590 009, till följd av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen samt bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster ökade med 1 124 736 249.

Före företrädesemissionen fanns sammanlagt 362 304 633 aktier i Starbreeze, varav 84 729 084 aktier av serie A och 277 575 549 aktier av serie B, totalt motsvarande 1 124 866 389 röster.

Företrädesemissionen om 84 729 084 aktier av serie A och 277 575 549 aktier av serie B registrerades hos Bolagsverket i september 2020, varigenom antalet aktier i Starbreeze ökade med 362 304 633.

Enligt bolagsordningen ska aktier av serie A på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Under september 2020 omvandlades 14 460 aktier av serie A till aktier av serie B, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 september 2020 finns sammanlagt 724 609 266 aktier i Starbreeze, varav 169 433 708 aktier av serie A och 555 165 558 aktier av serie B, totalt motsvarande 2 249 602 638 röster.  

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 12.30 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze