Starbreeze slutför första betalning till borgenärer

02 oktober 2020 / / Företagsnyheter

2 oktober 2020 | 13:00 CEST |

Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) kommer, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes av Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019, att slutföra sin första betalning till delar av borgenärskollektivet under tredje kvartalet.

”Genom återbetalningen tar vi ett steg för att fullgöra våra skyldigheter gentemot våra borgenärer enligt plan och samtidigt minskar våra långfristiga skulder, vilket resulterar i lägre löpande finansiella kostnader. Vi fortsätter arbeta med skuldreducering för att stärka vår långsiktiga finansiella ställning”, säger Mats Juhl, CFO på Starbreeze.

Starbreeze borgenärer har delats in i fyra grupper: (i) Nordea, (ii) Smilegate, (iii) Leverantörsborgenärer och (iv) Mindre leverantörsborgenärer. Samtliga borgenärer ska erhålla full betalning för sina skulder inom ramen för rekonstruktionsplanen, men inom olika tid beroende på vilken grupp borgenären tillhör. Betalningar som sker under hösten 2020 resulterar i att samtliga Leverantörsborgenärer och Mindre leverantörsborgenärer får full återbetalning, samt att ca 50% av Nordeas skuld amorteras. Som tidigare kommunicerats sker betalningarna med likvider från nyemissionen och till viss del befintlig kassa.

Starbreeze kommer de närmaste dagarna sända brev till de borgenärer som har valt att få återbetalning inom fem år med information om att betalning erhålls inom kort. Borgenärer i kategorin Leverantörsborgenärer och Mindre leverantörsborgenärer som valt att få återbetalning inom en fast period om 1 år efter fastslaget ackord, kommer att få betalt under fjärde kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze