Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

30 december 2020 / / Regulatoriska Nyheter

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 december 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med
122 160 och antalet A-aktier minskade med samma antal under december till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 1 099 440.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under december 2020 omvandlades 122 160 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 december 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 169 321 548 A-aktier och 555 287 718 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 248 503 198.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 12.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze