Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet

04 december 2020 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Pressmeddelande

Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet

5 december 2020 | 13:00 CET |

Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) slutförde, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes av Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019, betalning till delar av borgenärskollektivet under fjärde kvartalet.

Starbreeze har genom dessa betalningar reglerat samtliga skulder till Leverantörsborgenärer och Mindre leverantörsborgenärer som var med i rekonstruktionsplanen. Efter denna skuldreglering kvarstår enbart del av skuld till Nordea samt skuld relaterad till konvertibel och därmed förenlig omfinansieringskostnad.

Starbreeze borgenärer har delats in i fyra grupper: (i) Nordea, (ii) Smilegate, (iii) Leverantörsborgenärer och (iv) Mindre leverantörsborgenärer. Samtliga borgenärer ska erhålla full betalning för sina skulder inom ramen för rekonstruktionsplanen, men inom olika tid beroende på vilken grupp borgenären tillhör. De betalningar som nu genomförts har resulterat i att samtliga Leverantörsborgenärer och Mindre leverantörsborgenärer fått full återbetalning samt att skulden till Nordea amorterats av med ca 50%. Som tidigare kommunicerats har betalningarna genomförts med likvider från nyemissionen och till viss del befintlig kassa.

Starbreeze kommer de närmaste dagarna sända brev till de borgenärer som valt att få återbetalning inom en fast period om 1 år efter fastslaget ackord, med information om att betalning erhålls inom kort.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze