background-img

2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls idag den 13 augusti 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt godkände...

13 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen om 250 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

12 08 2020 08:30 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 715 333 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 07 2020 12:30 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 juli, 2020) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan...

07 07 2020 10:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 juni 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  36 020 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

30 06 2020 12:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 250 MSEK för att möjliggöra fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 3 och för att stärka den finansiella ställningen

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”)....

30 06 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 maj 2020 ) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 966 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets...

29 05 2020 22:05 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 13 maj 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till...

13 05 2020 18:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 22,0 MSEK (47,8 MSEK). PAYDAY stod för 21,7 MSEK (26,7 MSEK), i jämförelsesiffran för 2019 ingår engångsintäkter om 13,2 MSEK. EBITDA uppgick till 10,5 MSEK...

12 05 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 april 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 46 838 och antalet A-aktier minskade med samma antal under april till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 04 2020 15:20 / Posted by Starbreeze