background-img

2020

Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Starbreeze årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: www.starbreeze.com För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected] Denna information är sådan information...

14 04 2020 16:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar...

09 04 2020 17:55 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 mars 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  253 485 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 03 2020 15:15 / Posted by Starbreeze
Starbreeze utser Mats Juhl till CFO

STOCKHOLM (27 mars, 2020) – Starbreeze AB har utsett Mats Juhl till Chief Financial Officer (CFO). Han efterträder Claes Wenthzel, tillförordnad Chief Financial Officer, som kommer fortsätta i sin roll fram till dess...

27 03 2020 16:06 / Posted by Starbreeze
Starbreeze senarelägger publicering av Årsredovisning

STOCKHOLM (27 mars, 2020) – Starbreeze AB har beslutat att senarelägga publiceringen av 2019 års årsredovisning till den 14 april, datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 13 maj  Årsredovisningen kommer att publiceras...

27 03 2020 12:33 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (28 februari 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet A-aktier ökade med 32 906 297 under februari och antalet B-aktier ökade med 30 487. Antalet röster ökade med 329 093 457. Aktiekapitalet ökade med 658 736...

28 02 2020 17:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze har genomfört en riktad nyemission om 51,3 miljoner kronor bestående av A-aktier, till ett flertal välrenommerade institutionella investerare, bland andra Swedbank Robur, AP1 och AP4

STOCKHOLM (19 februari, 2020) – Som ett led i finansieringen av verksamheten har Starbreeze AB idag genomfört en riktad nyemission av 32 936 784 A-aktier, till en teckningskurs om 1,557 SEK, vilket motsvarar den volymvägda...

19 02 2020 21:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké Q4 2019

Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (82,5 MSEK). PAYDAY stod för 50,8 MSEK (20,4 MSEK). EBITDA* uppgick till 26,8 MSEK (-73,7 MSEK). Av- och nedskrivningar om 221,0 MSEK...

11 02 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké Q4 2019

Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (82,5 MSEK). PAYDAY stod för 50,8 MSEK (20,4 MSEK). EBITDA* uppgick till 26,8 MSEK (-73,7 MSEK). Av- och nedskrivningar om 221,0 MSEK...

11 02 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 januari 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  124 563 och antalet A-aktier minskade med samma antal under januari till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 01 2020 15:15 / Posted by Starbreeze