background-img

2021

Styrelseledamot lämnar Starbreeze styrelse på egen begäran

STOCKHOLM, 19 november 2021 – Styrelseledamot Jan Benjaminson har meddelat att han tar ett operativt arbete som förhindrar att han är styrelseledamot i Starbreeeze varför han på egen begäran lämnar...

19 11 2021 16:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (32,1). PAYDAY stod för 31,2 MSEK (31,1). EBITDA* uppgick till 19,9 MSEK (11,7). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (7,8). Resultat...

12 11 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 29 oktober 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 220 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående...

29 10 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 30 september 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 318 577 och antalet A-aktier minskade med samma antal under september till följd av bolagets pågående...

30 09 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 32,0 MSEK (31,3). PAYDAY stod för 31,5 MSEK (28,1). EBITDA* uppgick till -51,8 MSEK (15,5). EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime...

18 08 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 30 juli 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 185 000 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående...

30 07 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 juni 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 867 594 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets...

30 06 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 maj 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 465 057 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående...

31 05 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2021

Stockholm, 12 maj 2021 För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Starbreeze AB (publ):s årsstämma den 12 maj 2021 genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman...

12 05 2021 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2021

Första kvartalet 2021 •     Nettoomsättningen uppgick till 27,9 MSEK (22,0). PAYDAY stod för 26,9 MSEK (21,7). •     EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (16,9). •     Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK...

11 05 2021 08:00 / Posted by Starbreeze