Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q4 2020

16 februari 2021 / / Regulatoriska Nyheter

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,6 MSEK (51,1 MSEK). PAYDAY stod för 30,6 MSEK (50,8 MSEK).
 • Justerat för engångseffekter ökade nettoomsättningen för PAYDAY med 39,7%.
 • EBITDA* uppgick till 5,3 MSEK (26,8 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 9,7 MSEK (221,0 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 0,5 MSEK (8,6 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -16,4 MSEK (-156,7 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,30 SEK).
 • Den digitala distributionsplattformen Steams vinterrea har bidragit positivt till försäljningen i kvartalet.

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 118,0 MSEK (280,0 MSEK). PAYDAY stod för 111,5 MSEK (109,4 MSEK).
 • Justerat för engångseffekter ökade nettoomsättningen för PAYDAY med 66,7%.
 • EBITDA* uppgick till 49,3 MSEK (-116,5 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 38,4 MSEK (387,9 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 9,1 MSEK (36,5 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -130,5 MSEK (-452,4 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 SEK (-1,22 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 157,4 MSEK (82,8 MSEK).

Tf. vd Tobias Sjögren kommenterar: Stark Tillväxt – PAYDAY

Det fjärde kvartalet avslutade ett händelserikt 2020 för Starbreeze. Vår PAYDAY-franchise och ”games as a service” har verkligen visat sin styrka under året med flera framgångsrika lanseringar av innehåll för PAYDAY 2. I slutet av december blev PAYDAY 2 det spel på Steam med flest antal medlemmar i sitt Community, 7,1 miljoner medlemmar. Vi har under året stärkt vår finansiella ställning genom två kapitalanskaffningar och amorterat en stor del av våra skulder vilket möjliggör fortsatt framgångsrik utveckling av PAYDAY 3 under 2021 – viktiga steg för att åter sätta Starbreeze på kartan som en av de främsta i branschen.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolagets resa framöver har jag under kvartalet stärkt upp vår organisation inom marknadsföring och affärsutveckling samtidigt som vi fortsätter att rekrytera de bästa spelutvecklarna till våra studios.

Under det fjärde kvartalet avslutades ytterligare en säsong av PAYDAY 2 genom lanseringen av Silk Road: Crimson Shore. Arbetet med nästa säsong pågår i hög takt och vi ser fram emot att lansera dess första del under detta kvartal. Vår ambition är ett kontinuerligt växande PAYDAY 2 både i form av sålda spel men även i daglig aktivitet hos våra spelare. Jag är oerhört stolt att konstatera att vi nu innehar det största communityt på Steam – en bedrift som visar på styrkan i spelet och vårt community team och en fantastisk position att fortsätta att växa ifrån.

Den fortsatt starka efterfrågan av PAYDAY 2 samt det löpande effektiviseringsarbetet har medfört att såväl omsättning som det underliggande resultatet visat på en positiv utveckling under året.

Genom en bevisad stark franchise i PAYDAY och ett mycket dedikerat utvecklingsteam har vi nu en stabil plattform som stödjer fortsatt framgångsrik utveckling av PAYDAY 3. Vi står starka och självsäkra i arbetet med att slutföra ett förlagsavtal, detta med en samarbetspartner som är lika passionerad runt games as a service som Starbreeze är och som vi framgångsrikt kan lansera PAYDAY 3 tillsammans med.

Under kvartalet har vi även slutfört betalning till våra leverantörsborgenärer vilket var en viktig milstolpe i rekonstruktionsplanen men också viktigt för oss som bolag i arbetet med att stärka vår finansiella position.

Starbreeze är ett väsentligt starkare bolag idag än vad det var för ett år sedan. Vi är revanschsugna med stort självförtroende och känner glädje över att fullt ut kunna fokusera på att utveckla våra IP:n med PAYDAY i fokus. Med utökad utvecklingskapacitet och fortsatt god efterfrågan på allt som är PAYDAY är vi väl positionerade för framtida tillväxt. Jag ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet med Starbreeze och de möjligheter som ligger framför oss.

Tobias Sjögren

Tf. vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze