Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 maj 2021 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, 31 maj 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med
465 057 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 4 185 513.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under maj 2021 omvandlades 465 057 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 31 maj 2021 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 168 745 159 A-aktier och 555 864 107 B-aktier. Antalet röster uppgår till
2 243 315 697.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO

Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected] 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 14.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze