Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2021

11 maj 2021 / / Regulatoriska Nyheter

Första kvartalet 2021

•     Nettoomsättningen uppgick till 27,9 MSEK (22,0). PAYDAY stod för 26,9 MSEK (21,7).

•     EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (16,9).

•     Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK (10,4).

•     Resultat före skatt uppgick till -4,2 MSEK (-97,3).

•     Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,28).

•     Likvida medel uppgick till 148,5 MSEK (107,9).

•     Starbreeze har ingått ett globalt co-publishingavtal med den ledande europeiska förlagspartnern Koch Media avseende PAYDAY 3.

•     Första kapitlet av PAYDAY 2: City of Gold lanserades framgångsrikt under kvartalet.

•     Tobias Sjögren utsågs till ordinarie verkställande direktör för Starbreeze AB.

 

VD Tobias Sjögren kommenterar: Förlagspartner för PAYDAY 3 – en tydlig väg framåt

Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit så här långt under 2021. PAYDAY 2 fortsätter att leverera fantastiskt resultat och vi har tecknat två bra förlagsavtal.

Under kvartalet ingick vi ett co-publishingavtal med Koch Media för lanseringen av PAYDAY 3 under 2023. Genom avtalet, tillsammans med de investeringar som vi tidigare lagt in i spelet, är nu PAYDAY 3 fullt ut finansierat. De planerade investeringarna i utveckling och marknadsföring kan uppgå till 50 MEUR fram till 18 månader efter lansering, men våra planer för att lansera innehåll till våra PAYDAY 3 kunder sträcker sig naturligtvis mycket längre än så. Vi äger även framöver PAYDAY IP:t och fortsätter att utveckla PAYDAY 3. Co-publishingstrukturen innebär att vi, samtidigt som vi båda investerar i utveckling, även får en intäktsandel som kommer att vara bra för Starbreeze under spelets hela livstid.

Idag handlar lansering av spel på den globala marknaden om att nå ut till en bred publik och samtidigt anpassa sig till lokala skillnader och behov. Koch Medias långa erfarenhet av internationell publicering gör det enklare för oss att nå ut till lokala communities runt om i världen än vad vi sannolikt kan åstadkomma på egen hand. Vårt eget team, som är en diversifierad grupp med talanger från hela världen, säkerställer att vi har en god förståelse för vår publik och dess förväntningar. Vi bygger en stark grund för ett växande PAYDAY-community i kombination med Koch Medias långa erfarenhet av internationell publicering och lokal närvaro runt om i världen.

Vår försäljning på Steam ökade under första kvartalet med 53 procent jämfört med samma period förra året och EBITDA ökade till 22,6 MSEK jämfört med 16,9 MSEK förra året. Detta bevisar att vårt PAYDAY-IP har en stark framtid och att teamet har presterat på ett exemplariskt sätt trots utmaningarna med distansarbete på grund av Corona restriktioner. Vi har enligt vår plan fortsatt att förstärka vår utvecklingsorganisation och har hittills välkomnat 27 nya medarbetare under 2021.

Vårt fokus ligger på att skapa spel som genererar intäkter kontinuerligt under lång tid och resultaten från PAYDAY 2 har verkligen visat att vi gör det på rätt sätt. PAYDAY 2 har vuxit betydligt, både i intäkter och i antalet aktiva spelare, sedan vi lanserade vår nya strategi för tilläggspaket (downloadable content, DLC) i slutet av 2019. Det faktum att spelet ständigt återfinns på Steams topplista över samtidiga spelare är ett bevis på att ett lojalt community byggs upp gradvis genom att betjäna spelare både med gratis uppdateringar och betalt innehåll. Under kvartalet gjorde vi ett framgångsrikt släpp av det första tilläggspaketet, Dragon Heist, av totalt fyra från den nya säsongen City of Gold.

Efter utgången av det första kvartalet tecknade vi ett licensavtal med det kanadensiska mobilförlaget PopReach för mobilspelet PAYDAY Crime War. Detta är ett spel som vi internt har arbetat med under en längre tid. Vi har genom detta avtal tagit det första steget för att bredda vårt IP utanför vår egen produktionskapacitet i och med att PopReach tar över projektet och licensierar rätten att publicera PAYDAY Crime War. Vi ser fram emot att samarbeta med PopReach för att säkerställa att PAYDAY Crime War ger samma actionfyllda spelupplevelse för mobila enheter som våra kunder redan känner till och uppskattar på andra plattformar.

I framtiden kommer vi att fortsätta att samarbeta med partners för att öka värdet på våra IP:n genom att fortsätta skapa nya upplevelser och produkter. Jag tror att i framtiden måste framgångsrika varumärken inom underhållning betjäna befintliga och nya fans i olika medieformat för att kunna skapa engagemang och långsiktigt lojala kunder. Vi ser för närvarande många exempel på den här trenden med att utforska IP:n för tv-spel i andra medier och vi kommer fortsätta att utveckla vår egen kapacitet och samarbeta med rätt partners för att bli en stark aktör inom det här området.

Sammanfattningsvis har Starbreeze nu en stark grund för fortsatt tillväxt. Vi har tecknat två fantastiska avtal för PAYDAY-franchisen och PAYDAY 2-försäljningen går bättre än på många år. Jag har stort förtroende för vårt team och förmågan att kontinuerligt addera ytterligare spännande innehåll till PAYDAY 2 och att skapa ett fantastiskt nytt spel i PAYDAY 3.

Tobias Sjögren

VD Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze