Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

18 augusti 2021 / / Regulatoriska Nyheter

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,0 MSEK (31,3). PAYDAY stod för 31,5 MSEK (28,1).
 • EBITDA* uppgick till -51,8 MSEK (15,5).
 • EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime War uppgick EBITDA till 16,8 MSEK (15,5).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,5 MSEK (10,6).
 • Resultat före skatt uppgick till -80,0 MSEK (-8,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,02).
 • Andra kapitlet av PAYDAY 2: City of Gold lanserades framgångsrikt under kvartalet.

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,9 MSEK (53,3). PAYDAY stod för 58,4 MSEK (49,7).
 • EBITDA* uppgick till -29,3 MSEK (32,3).
 • EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime War uppgick EBITDA till 39,4 MSEK (32,3).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 30,0 MSEK (20,9).
 • Resultat före skatt uppgick till -84,3 MSEK (-105,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,31).
 • Likvida medel uppgick till 113,6 MSEK (90,9).

 

VD Tobias Sjögren kommenterar: Vi fortsätter växa med PAYDAY.

Ett ökat intresse för PAYDAY 2 och många nya spelare varje månad samtidigt som utvecklingsarbetet med PAYDAY 3 går enligt plan.

Under kvartalet tecknade vi ett licensavtal med det kanadensiska mobil-förlaget PopReach för mobilspelet PAYDAY Crime War. PopReach tar över all vidareutveckling av spelet inför en framtida lansering. Genom avtalet så minskar vi våra utvecklingsutgifter samtidigt som vi fortsatt ser goda möjligheter till framtida licensintäkter. Teamet på PopReach har lång erfarenhet av mobilspelsmarknaden och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med att göra Crime War till en framgångsrik mobil version av PAYDAY 2.

Vår försäljning på Steam fortsatte att öka under andra kvartalet och vi såg en tillväxt om 22% jämfört med samma period föregående år. Tillväxten uppgick till 38% justerat för en negativ påverkan av valutaförändringar.

Resultatet under kvartalet påverkas delvis av engångseffekter relaterat till avtalet avseende Payday Crime War då tidigare aktiverade utvecklingsutgifter kostnadsförts. Justerat för dessa ser vi ett justerat EBITDA på 16,8 MSEK vilket är en ökning med 1,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet unika spelare per månad (MAU) uppgick som högst under kvartalet till 804 029 spelare vilket är en ökning med 35% jämfört andra kvartalet 2020. Även antalet dagliga unika spelare (DAU) har ökat med 16%. Det visar på ett växande engagemang i vårt community och kreativt arbete av vår utvecklingsorganisation som fortsätter att leverera upplevelser på en hög nivå.

Under kvartalet gjorde vi ett framgångsrikt släpp av det andra tilläggspaketet, Ukrainian Prisoner Heist, av totalt fyra från den nya säsongen City of Gold. Styrkan i IP:t PAYDAY att fortsatt kunna attrahera många nya spelare samtidigt som vi ser en ökad försäljning av DLC (tilläggspaket) visar att vi utvecklar spelet i rätt riktning vilket ger oss stort självförtroende för den framtida lanseringen av PAYDAY 3.

Utvecklingen av PAYDAY 3 går framåt och vi har nått produktionsfasen vilket innebär att teamet är fokuserat på att skapa det innehåll som skall ingå i spelet vid lanseringen. Unreal-motorn ger oss en stark grund tack vare vår egen och vår co-publisher Koch Medias goda erfarenheter av att arbeta på flera hårdvaruplattformar samtidigt. Vi har fortsatt att förstärka vår utvecklingsorganisation både i Paris och i Stockholm, där vår produktion nu främst sker. Vi har hittills välkomnat 37 nya medarbetare från 8 olika länder under 2021.

Att bygga varumärken som tilltalar en bred och global marknad kräver ett team som, förutom skicklighet och erfarenhet, också har en förankring i flera olika världsdelar och förståelse för skillnad i kulturer och förväntningar. Vi anser att för att vara delaktig i processen att utveckla underhållningsprodukter för miljoner olika spelare så måste man kunna samarbeta effektivt och på bästa möjliga sätt med alla sina kollegor. Bara på så sätt kan vi skapa de absolut bästa spelupplevelserna. För Starbreeze handlar det om att fortsätta utveckla vår inkluderande och resultatinriktade kultur och att aldrig slå oss till ro utan att konstant sträva framåt. Målet är att Starbreeze kultur är tydlig och attraherar nya medarbetare såväl som nya spelare.

Sammanfattningsvis så fortsätter vi att växa med PAYDAY och vi bygger en bra grund för lanseringen av PAYDAY 3. Utvecklingen av PAYDAY 3 tillsammans med vår partner går enligt vår plan och vi ser med tillförsikt fram emot allt spännande innehåll som vi kommer lansera till PAYDAY 2 och arbetet med att fortsätta utveckla PAYDAY 3.

Tobias Sjögren

VD Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze