Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

12 november 2021 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (32,1). PAYDAY stod för 31,2 MSEK (31,1).
 • EBITDA* uppgick till 19,9 MSEK (11,7).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (7,8).
 • Resultat före skatt uppgick till -8,0 MSEK (-8,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,02).  

Niomånadersperioden 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,6 MSEK (85,4). PAYDAY stod för 89,6 MSEK (80,8).
 • EBITDA* uppgick till -9,4 MSEK (44,0).
 • EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime War uppgick EBITDA till 59,3 MSEK (44,0).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 45,0 MSEK (28,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -92,3 MSEK (-114,1).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 SEK (-0,30).
 • Likvida medel uppgick till 108,4 MSEK (193,2).

VD Tobias Sjögren kommenterar: 8 år med PAYDAY 2.

Ett starkt kvartal med PAYDAY-jubileum och vår högsta MAU någonsin.

Jag kan konstatera att intresset för PAYDAY är fortsatt stort och spelaraktiviteten hög. Antalet unika spelare per månad, MAU, nådde 1,2 miljoner under en av månaderna i det tredje kvartalet. Det är den högsta nivån sedan vi började följa antalet unika spelare i PAYDAY 2 och mer än 200 000 fler spelare jämfört med tredje kvartalet 2020. Samtidigt ökade vi nettoförsäljningen på Steam, jämfört med ett starkt tredje kvartal föregående år. Framgångsrik försäljning under Steams sommarrea bidrog till viss del. Under kvartalet ökade försäljningen av bas-spelet med 10% och av DLC (tilläggspaket) med 4%, och under årets första nio månader har försäljningen ökat med 29 % jämfört med samma period 2020. I linje med vår utvecklingsplan släppte vi i det tredje kvartalet ytterligare spännande innehåll från säsongen City of Gold.

Vi såg även en kraftfull förbättring av resultatet i det tredje kvartalet. EBITDA uppgick till 19,9 MSEK, en ökning med 8,2 MSEK jämfört med samma period föregående år. För perioden till och med september uppgick EBITDA, justerat för engångseffekter, till 59,3 MSEK jämfört med 44,0 MSEK under samma period 2020.

PAYDAY: The Heist lanserades 2011 och uppföljaren PAYDAY 2 lanserades på PC under tredje kvartalet 2013. Det innebär att vi så här långt fått uppleva åtta fantastiska år med PAYDAY 2 och hela tio år med PAYDAY som franchise. Under augusti och oktober genomförde vi kampanjer som markerade dessa båda jubileum. Förutom att vi som vanligt lanserade nytt innehåll till PAYDAY 2 så bjöd vi våra fans på en mycket uppskattad dokumentärserie i fyra delar som beskriver viktiga händelser under spelets livstid. Fram till idag har PAYDAY installerats av närmare 36 miljoner spelare världen över och vi har släppt över 220 tilläggspaket. Det är en fantastisk utveckling och en resa som fortfarande pågår tillsammans med 7,6 miljoner medlemmar i PAYDAY 2 communityt på Steam – det högsta antalet av alla spel på plattformen. Vi fortsätter att utveckla nytt innehåll till PAYDAY 2 och planerar en rad nya aktiviteter fram till lanseringen av PAYDAY 3 2023. Jag ser att det höga antalet unika spelare per månad och den ökade försäljningen som ett tydligt kvitto på att teamet på Starbreeze behärskar games as a service modellen väl.

Utvecklingen av PAYDAY 3 fortsätter helt enligt plan. Vi har stärkt och utökat vårt spelutvecklings team och rekryterar löpande nya medar-betare till våra studios i Stockholm och Paris. Men vi har även flera nya medarbetare som arbetar lokaliserade på andra platser och i andra länder. Sedan början av året har vi fått välkomna 56 nya medarbetare från åtta länder till vårt team.

För att kunna erbjuda våra spelare ännu mer innehåll och bättre ser-vice och samtidigt göra det möjligt för oss att anpassa vår kommunikation för olika kundsegment, lanserade vi i oktober den första versionen av vår nya kundportal – Starbreeze Accounts. Genom detta system kan vi erbjuda våra spelare bland annat exklusiva föremål i spelen och incitament kopplade till nuvarande och framtida spel oavsett spelplattform.

Communityt är den viktigaste resursen vi har och vi skall fortsätta att erbjuda dem nya och innovativa möjligheter att interagera med oss och andra spelare.

Sammantaget ser vi fortsatt stark tillväxt för PAYDAY 2 och en utveckling enligt plan av PAYDAY 3. Med lanseringen av vår kundportal arbetar vi intensivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik lansering av PAYDAY 3 och andra framtida spel. Att vi fortsätter att förbättra resultatet visar styrkan i vår strategi och kompetensen hos vårt team. Vi fortsätter arbetet med att leverera på våra långsiktiga mål: att skapa spel där spelarna samarbetar och kan vara delaktiga i att skapa sin spelupplevelse och att skapa förutsättningarna för att kunna lansera fler spel i framtiden.

Tobias Sjögren

VD Starbreeze 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze