Styrelseledamot lämnar Starbreeze styrelse på egen begäran

19 november 2021 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM, 19 november 2021 – Styrelseledamot Jan Benjaminson har meddelat att han tar ett operativt arbete som förhindrar att han är styrelseledamot i Starbreeeze varför han på egen begäran lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

##

Informationen är sådan som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 november 2021 kl 16.30. 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).
För mer information, besök 
starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze