background-img

2022

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 maj 2022 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 50 000 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående...

31 05 2022 14:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB – Stämmokommuniké 2022

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2022 STOCKHOLM, 12 maj 2022 – Vid årsstämman som hölls idag den 12 maj 2022 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på...

12 05 2022 15:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (27,9). PAYDAY stod för 23,3 MSEK (26,9). EBITDA* uppgick till 4,6 MSEK (22,6). Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK (14,5). Resultat...

11 05 2022 07:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Pressmedelande 14 april 2022 | 08:00 CEST | Starbreeze årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida: starbreeze.com     För en kortfattad presentation av året besök: https://reports.starbreeze.com/sv/2021/   Denna...

14 04 2022 08:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 13.30 i Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Styrelsen har beslutat att...

01 04 2022 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (32,6). PAYDAY stod för 30,2 MSEK (30,7). EBITDA* uppgick till 15,6 MSEK (5,3). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (9,7). Resultat...

16 02 2022 08:00 / Posted by Starbreeze