Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

16 februari 2022 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (32,6). PAYDAY stod för 30,2 MSEK (30,7).
 • EBITDA* uppgick till 15,6 MSEK (5,3).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (9,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -13,0 MSEK (-16,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 125,7 MSEK (118,0). PAYDAY stod för 119,8 MSEK (111,5).
 • EBITDA* uppgick till 6,3 MSEK (49,3).
 • EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime War uppgick EBITDA till 74,9 MSEK (49,3).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 60,0 MSEK (38,4).
 • Resultat före skatt uppgick till -105,2 MSEK (-130,5).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14 SEK (-0,28).
 • Likvida medel uppgick till 128,6 MSEK (157,4).

VD Tobias Sjögren kommenterar: PAYDAY – 10 år.

PAYDAY – 10 år med engagerade spelare och fortsatt stark tillväxt.

Under årets sista kvartal har vi haft anledning att fira då vårt mest uppskattade varumärke fyllde 10 år som spelfranchise. PAYDAY: The Heist lanserades i oktober 2011 och PAYDAY som spelfranchise har sedan dess genererat nettointäkter till Starbreeze på mer än 1,0 miljard SEK. Det är både med stolthet och visst mått av ödmjukhet jag kan konstatera att vår genomsnittliga MAU ett decennium senare uppgick till hela 788 000 spelare. Detta visar tydligt hur uppskattat spelet och spelupplevelsen PAYDAY är.

Under året genererade vi intäkter kopplat till PAYDAY om ca 120 MSEK, en tillväxt i nettoomsättning om 15,8% jämfört med 2020 på PC. Tillväxten i försäljning av basspel samt DLC på Steam var 13% respektive 17%. Våra intäkter från konsol är dock i en sjunkande trend då vi inte släpper nytt innehåll på dessa plattformar kopplat till PAYDAY 2. För PAYDAY 3 har vi en uppdaterad utvecklingsplan som innebär att PC och konsol kommer att uppdateras löpande med samma innehåll. Året blev även starkt resultatmässigt, vi förbättrar EBITDA justerat för engångseffekter med över 50% till 74,9 MSEK för helåret.

Jag känner stor tillförsikt till att framgångssagan PAYDAY kommer fortsätta i minst lika många år till. Med produkter som PAYDAY 3, PAYDAY CrimeWar och andra framtida spel fortsätter utvecklingen av såväl spelupplevelse som det universum varumärket PAYDAY skapat.

I oktober släppte vi framgångsrikt Black Cat Heist, det tredje kapitlet av fyra i serien City of Gold. Detta tillsammans med firandet av vårt 10-årsjubileum bidrog till att göra oktober till den näst bästa försäljningsmånaden under 2021.

Utvecklingen av PAYDAY 3 fortgår enligt plan och det är fantastiskt att följa hur spelet nu under full produktion växer fram vecka för vecka. Vi fortsätter att stärka vårt spelutvecklingsteam och vi har under 2021 välkomnat 60 nya medarbetare. Vårt team består idag av medarbetare från ca 25 olika länder med bred kompetens och kulturkännedom som ger oss som team bra förutsättningar för att skapa spelupplevelser som uppskattas globalt.  

Vårt community är vår viktigaste tillgång och medlemmarna kommer framöver få många nya och innovativa möjligheter att interagera med oss och andra spelare genom vår nya spelarportal, ”Starbreeze Accounts”, som lanserades i oktober. Portalen kopplar ihop våra olika produkter och när användaren loggar in i spelet får de tillgång till extra funktioner och innehåll. Arbetet med att utveckla tjänsten pågår för fullt och vår strategi är att lansera funktioner löpande fram till och efter släpp av PAYDAY 3. Ambitionen är att ge våra spelare bästa möjliga service och innehåll – oavsett plattform och spel.

Arbetet med att ta fram och implementera en långsiktig strategi för Starbreeze har fortsatt under hösten. Vi har tidigare informerat om ambitionen att ha flera spel på marknaden, självpublicerade och egenutvecklade eller baserade på licensierade IP:n, senast under 2025. Vi kommer löpande informera om hur och när vi breddar vår IP portfölj med fler starka IP:n och samarbeten. Utöver det arbetar vi även med att bredda affären kring IP:t PAYDAY för att på så sätt skapa fler intäktsströmmar när PAYDAY 3 lanseras under 2023.

Sammantaget ser vi fortsatt ett växande community för PAYDAY 2 samtidigt som utvecklingen av PAYDAY 3 går enligt plan. Att vi fortsätter att förbättra resultatet visar styrkan i vår strategi och kompetensen hos vårt team. Vi fortsätter arbetet med att leverera på våra långsiktiga mål som är att skapa spel där spelarna samarbetar och kan vara delaktiga i att skapa sin spelupplevelse, expandera IP-portföljen och lansera fler spel.

Tobias Sjögren

VD Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta: 

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze