Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 maj 2022 / / Corporate News

STOCKHOLM, 31 maj 2022 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 50 000 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 450 000.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under maj 2022 omvandlades 50 000 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 31 maj 2022 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav 166 321 768 A-aktier och 558 287 498 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 221 505 178.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO

Tel: +46(0)8-209 229, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 14.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze