Starbreeze

StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange

STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018)StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. Det skäl som anges för...

09 11 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Youtube-kanal: https://www.youtube.com/starbreezeidag kl 10.00.  Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (77,7) MSEK), varav PAYDAY stod för 20,9...

06 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Youtube den 6 november kl. 10.00

STOCKHOLM (1 november, 2018)  Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Youtube den 6 november 2018 som sänds i samband med att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras. Kl 10.00...

01 11 2018 14:36 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 oktober2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 473 981 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 10 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

16 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Sebastian Ahlskog lämnar sin roll som CFO på Starbreeze

STOCKHOLM (11 oktober, 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att Sebastian Ahlskog har beslutat att efter drygt tre år lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) för en ny position utanför Starbreeze....

11 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

STOCKHOLM (8 oktober2018) Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2018 ska valberedningen bestå av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augustisamt...

08 10 2018 16:06 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (14 september, 2018) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som togs vid den extra...

14 09 2018 17:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 augusti 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 470 812 och antalet A-aktier minskade med samma antal under augusti till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 08 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen ökade till 123,5 MSEK (122,7 MSEK).  PAYDAY stod för 31,3 MSEK...

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze