background-img

Starbreeze

Starbreeze AB – Stämmokommuniké 2022

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2022 STOCKHOLM, 12 maj 2022 – Vid årsstämman som hölls idag den 12 maj 2022 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på...

12 05 2022 15:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (27,9). PAYDAY stod för 23,3 MSEK (26,9). EBITDA* uppgick till 4,6 MSEK (22,6). Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK (14,5). Resultat...

11 05 2022 07:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Pressmedelande 14 april 2022 | 08:00 CEST | Starbreeze årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida: starbreeze.com     För en kortfattad presentation av året besök: https://reports.starbreeze.com/sv/2021/   Denna...

14 04 2022 08:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 13.30 i Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Styrelsen har beslutat att...

01 04 2022 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (32,6). PAYDAY stod för 30,2 MSEK (30,7). EBITDA* uppgick till 15,6 MSEK (5,3). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (9,7). Resultat...

16 02 2022 08:00 / Posted by Starbreeze
Styrelseledamot lämnar Starbreeze styrelse på egen begäran

STOCKHOLM, 19 november 2021 – Styrelseledamot Jan Benjaminson har meddelat att han tar ett operativt arbete som förhindrar att han är styrelseledamot i Starbreeeze varför han på egen begäran lämnar...

19 11 2021 16:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (32,1). PAYDAY stod för 31,2 MSEK (31,1). EBITDA* uppgick till 19,9 MSEK (11,7). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (7,8). Resultat...

12 11 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 29 oktober 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 220 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående...

29 10 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 30 september 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 318 577 och antalet A-aktier minskade med samma antal under september till följd av bolagets pågående...

30 09 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 32,0 MSEK (31,3). PAYDAY stod för 31,5 MSEK (28,1). EBITDA* uppgick till -51,8 MSEK (15,5). EBITDA** justerat för engångseffekter relaterade till licensavtal PAYDAY Crime...

18 08 2021 08:00 / Posted by Starbreeze