background-img

Starbreeze

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 30 juli 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 185 000 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående...

30 07 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 juni 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 867 594 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets...

30 06 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 maj 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 465 057 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående...

31 05 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2021

Stockholm, 12 maj 2021 För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Starbreeze AB (publ):s årsstämma den 12 maj 2021 genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman...

12 05 2021 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2021

Första kvartalet 2021 •     Nettoomsättningen uppgick till 27,9 MSEK (22,0). PAYDAY stod för 26,9 MSEK (21,7). •     EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (16,9). •     Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK...

11 05 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

15 april 2021 | 17:00 CEST | Starbreeze årsredovisning 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: www.starbreeze.com    För vidare information, vänligen kontakta:  Mats Juhl, CFO Tel:...

15 04 2021 17:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ingår licensavtal med PopReach för PAYDAY Crime War

Starbreeze ("Starbreeze") meddelar idag att bolaget har tecknat ett licensavtal med PopReach Corporation ("PopReach") (TSXV:POPR, OTCQX:POPRF) avseende återlansering av mobilspelet PAYDAY Crime War. I enlighet med avtalet kommer Starbreeze att...

14 04 2021 07:30 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har...

09 04 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 111 332 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram....

31 03 2021 14:00 / Posted by Starbreeze
Mike Gamble och Thomas Lindgren föreslås till Starbreeze styrelse

Inför årsstämman 2021 i Starbreeze (”Starbreeze”) offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Starbreeze valberedning föreslår att årsstämman den 12 maj 2021 väljer Mike Gamble och Thomas...

24 03 2021 08:15 / Posted by Starbreeze