background-img

Starbreeze

Starbreeze VD Mikael Nermark avgår på grund av personliga skäl

Pressmeddelande Starbreeze VD Mikael Nermark avgår på grund av personliga skäl 26 oktober 2020 | 22:15 CEST | Starbreeze verkställande direktör Mikael Nermark avgår med omedelbar verkan på grund av...

26 10 2020 22:15 / Posted by Starbreeze
Starbreeze slutför första betalning till borgenärer

2 oktober 2020 | 13:00 CEST | Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) kommer, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes av Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019, att...

02 10 2020 13:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antalet aktier och röster i Starbreeze AB

30 september 2020 | 12.30 CEST | Regulatorisk Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 362 304 633 aktier under september 2020, varav antalet...

30 09 2020 12:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

09 09 2020 08:45 / Posted by Starbreeze
Rättelse delårsrapport andra kvartalet 2020

STOCKHOLM (20 augusti 2020) – I den delårsrapport för andra kvartalet 2020 som Starbreeze offentliggjorde den 18 augusti 2020 återfinns ett summeringsfel gällande raden ”Resultat före skatt” för andra kvartalet 2020....

20 08 2020 08:55 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

18 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (160,0 MSEK). PAYDAY stod för 28,1 MSEK (14,4 MSEK). EBITDA* uppgick till 15,5 MSEK (-25,8 MSEK). Av- och nedskrivningar uppgick till 10,5...

18 08 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls idag den 13 augusti 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt godkände...

13 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen om 250 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

12 08 2020 08:30 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 715 333 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 07 2020 12:30 / Posted by Starbreeze