background-img

Starbreeze

Starbreeze och Smilegate når överenskommelse om förlängning av konvertibel till 2024 mot en uppskattad avgift om 165 MSEK. Båda efterställs & betalas från tillgängligt kassaflöde

STOCKHOLM (6 december, 2019) – Som en del i Starbreeze rekonstruktionsarbete har Starbreeze och Smilegate nått en överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet. Konvertibelns förfallodag förlängs från februari...

06 12 2019 13:10 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 november, 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  184 186 och antalet A-aktier minskade med samma antal under november till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

29 11 2019 15:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze borgenärssammanträde under ackordsförhandling hålls 6:e December, 2019

STOCKHOLM (13 november, 2019) – Borgenärssammanträde under ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019 klockan 13:00-15:00. Samtliga borgenärer upptagna i den till rekonstruktionsplanen bilagerade bouppteckningen kommer att kallas....

13 11 2019 15:58 / Posted by Starbreeze
Starbreeze informerar gällande presentation av slutgiltig rekonstruktionsplan

STOCKHOLM (11 november, 2019) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har idag en rekonstruktionsplan samt begäran om ackordsförhandling lämnats in till Stockholms Tingsrätt. I denna...

11 11 2019 17:50 / Posted by Starbreeze
PAYDAY 2™: SILK ROAD out November 7

  With the first release since late 2018, the all new SILK ROAD update features a free core game update available for all owners of PAYDAY 2 introducing the suit...

06 11 2019 15:05 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (33,9 MSEK). PAYDAY stod för 17,5 MSEK (20,9 MSEK). EBITDA* uppgick till -10,9 MSEK (-37,9 MSEK). Av- och nedskrivningar om 94,9 MSEK...

05 11 2019 08:02 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 oktober 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 115 400 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 10 2019 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze lämnar bedömning av framtida kassaflöden

STOCKHOLM (11 oktober 2019) – Starbreeze AB (publ) lämnar med anledning av det pågående rekonstruktionsarbetet en bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen. Bolaget bedömer att dessa kassaflöden kommer att vara positiva,...

11 10 2019 15:15 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 september 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 55 600 och antalet A-aktier minskade med samma antal under september till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 09 2019 19:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze och Universal Games and Digital Platforms för samtal om avslutat samarbete gällande PAYDAY: Crime War

Universal Games and Digital Platforms har beslutat att att avvekla större delen av sin förlagsverksamhet för mobilspel. Starbreeze har informerats att samarbetet kommer avslutas och som en konsekvens av detta...

19 09 2019 07:59 / Posted by Starbreeze