background-img

Starbreeze

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 juli, 2020) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan...

07 07 2020 10:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 juni 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  36 020 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

30 06 2020 12:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 250 MSEK för att möjliggöra fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 3 och för att stärka den finansiella ställningen

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”)....

30 06 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 maj 2020 ) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 966 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets...

29 05 2020 22:05 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 13 maj 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till...

13 05 2020 18:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 22,0 MSEK (47,8 MSEK). PAYDAY stod för 21,7 MSEK (26,7 MSEK), i jämförelsesiffran för 2019 ingår engångsintäkter om 13,2 MSEK. EBITDA uppgick till 10,5 MSEK...

12 05 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 april 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 46 838 och antalet A-aktier minskade med samma antal under april till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 04 2020 15:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Starbreeze årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: www.starbreeze.com För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected] Denna information är sådan information...

14 04 2020 16:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar...

09 04 2020 17:55 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 mars 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  253 485 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 03 2020 15:15 / Posted by Starbreeze