background-img

Starbreeze

Rättelse delårsrapport andra kvartalet 2020

STOCKHOLM (20 augusti 2020) – I den delårsrapport för andra kvartalet 2020 som Starbreeze offentliggjorde den 18 augusti 2020 återfinns ett summeringsfel gällande raden ”Resultat före skatt” för andra kvartalet 2020....

20 08 2020 08:55 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

18 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (160,0 MSEK). PAYDAY stod för 28,1 MSEK (14,4 MSEK). EBITDA* uppgick till 15,5 MSEK (-25,8 MSEK). Av- och nedskrivningar uppgick till 10,5...

18 08 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls idag den 13 augusti 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt godkände...

13 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen om 250 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

12 08 2020 08:30 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 715 333 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 07 2020 12:30 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 juli, 2020) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan...

07 07 2020 10:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 juni 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  36 020 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

30 06 2020 12:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 250 MSEK för att möjliggöra fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 3 och för att stärka den finansiella ställningen

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”)....

30 06 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 maj 2020 ) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 966 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets...

29 05 2020 22:05 / Posted by Starbreeze