background-img

Företagsnyheter

Starbreeze beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 250 MSEK för att möjliggöra fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 3 och för att stärka den finansiella ställningen

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”)....

30 06 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 maj 2020 ) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 966 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets...

29 05 2020 22:05 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 13 maj 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till...

13 05 2020 18:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 22,0 MSEK (47,8 MSEK). PAYDAY stod för 21,7 MSEK (26,7 MSEK), i jämförelsesiffran för 2019 ingår engångsintäkter om 13,2 MSEK. EBITDA uppgick till 10,5 MSEK...

12 05 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 april 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 46 838 och antalet A-aktier minskade med samma antal under april till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 04 2020 15:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Starbreeze årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: www.starbreeze.com För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com Denna information är sådan information...

14 04 2020 16:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar...

09 04 2020 17:55 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 mars 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  253 485 och antalet A-aktier minskade med samma antal under mars till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 03 2020 15:15 / Posted by Starbreeze
Starbreeze utser Mats Juhl till CFO

STOCKHOLM (27 mars, 2020) – Starbreeze AB har utsett Mats Juhl till Chief Financial Officer (CFO). Han efterträder Claes Wenthzel, tillförordnad Chief Financial Officer, som kommer fortsätta i sin roll fram till dess...

27 03 2020 16:06 / Posted by Starbreeze
Starbreeze senarelägger publicering av Årsredovisning

STOCKHOLM (27 mars, 2020) – Starbreeze AB har beslutat att senarelägga publiceringen av 2019 års årsredovisning till den 14 april, datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 13 maj  Årsredovisningen kommer att publiceras...

27 03 2020 12:33 / Posted by Starbreeze