background-img

Företagsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (8 februari2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 klockan 14.00 på konferensanläggningen Drottninggatan 89 på Drottninggatan 89, Stockholm. Anmälan  Aktieägare...

08 02 2019 13:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze tecknar förlagsavtal med Universal Games and Digital Platforms avseende PAYDAY: Crime War

STOCKHOLM (5 februari 2019) Starbreeze AB, en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av spel har idag offentliggjort att dess dotterbolag Starbreeze Production AB har tecknat ett bindande avtal avseende villkor för ett...

05 02 2019 17:30 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande i Starbreeze

I pressmeddelande från bolaget den 20 december 2018 meddelades att ambitionen var att hålla en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter före utgången av det första kvartalet 2019. Bolaget...

04 02 2019 07:50 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under januari 2018 omvandlades 93 050 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier...

31 01 2019 12:00 / Posted by Starbreeze
Tingsrätten beslutade om fortsatt rekonstruktion och att utse en borgenärskommitté

Som tidigare meddelats så innebär rekonstruktionsplanen att Starbreeze ska fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att...

21 12 2018 15:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze informerar inför Borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt och nytt datum för bokslutskommuniké

STOCKHOLM (20 december 2018)– Som del i rekonstruktionen av Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag, kommer ett borgenärssammanträde hållas i Stockholms tingsrätt fredagen den 21 december 2018 där rekonstruktören kommer presentera material,...

20 12 2018 20:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze fokuserar på kärnverksamheten – intern spelutveckling och förlagverksamhet

STOCKHOLM (12 December, 2018)– Starbreeze AB har beslutat att fokusera på koncernens kärnverksamhet, spelutveckling och förlagsverksamhet. Beslutet medför att operationella och finansiella resurser koncentreras till dessa områden. Bolagets finansiella och operationella...

12 12 2018 16:15 / Posted by Starbreeze
Cirkulärskrivelse med bilagor skickade till borgenärer

STOCKHOLM (10 december, 2018) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har rekonstruktören Lars Söderqvist tillställt bolagens borgenärer en cirkulärskrivelse i enlighet med 2 kap....

10 12 2018 22:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze utser Claes Wenthzel till tf CFO

STOCKHOLM (10 december 2018) – Starbreeze AB har utsett Claes Wenthzel till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) att efterträda Sebastian Ahlskog. Claes Wenthzel har gedigen bakgrund från industrin efter att...

10 12 2018 09:00 / Posted by Starbreeze
Förändringar i Starbreeze styrelse

STOCKHOLM (10 December, 2018) – Starbreeze informerar att Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén begärt eget utträde från styrelsen. Styrelsen har blivit informerad av Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén att de...

10 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze