background-img

Företagsnyheter

Starbreeze informerar gällande presentation av slutgiltig rekonstruktionsplan

STOCKHOLM (11 november, 2019) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har idag en rekonstruktionsplan samt begäran om ackordsförhandling lämnats in till Stockholms Tingsrätt. I denna...

11 11 2019 17:50 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (33,9 MSEK). PAYDAY stod för 17,5 MSEK (20,9 MSEK). EBITDA* uppgick till -10,9 MSEK (-37,9 MSEK). Av- och nedskrivningar om 94,9 MSEK...

05 11 2019 08:02 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 oktober 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 115 400 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 10 2019 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze lämnar bedömning av framtida kassaflöden

STOCKHOLM (11 oktober 2019) – Starbreeze AB (publ) lämnar med anledning av det pågående rekonstruktionsarbetet en bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen. Bolaget bedömer att dessa kassaflöden kommer att vara positiva,...

11 10 2019 15:15 / Posted by Starbreeze
Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om ytterligare förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (10 september, 2019) – Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 december 2019. För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP CommunicationTel:...

10 09 2019 14:40 / Posted by Starbreeze
Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (30 augusti, 2019) – Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.  Den 3:e december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag...

30 08 2019 17:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 160,0 MSEK (123,5 MSEK). 137,1 MSEK är hänförligt till försäljning av förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2. PAYDAY stod för 14,4 MSEK (31,3...

20 08 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze överför alla förlagsrättigheter för Psychonauts 2 till Microsoft Corporation mot en betalning om 13,2 MUSD

STOCKHOLM (9:e juni, 2019) – Starbreeze och Microsoft Corporation har tecknat en överenskommelse där Starbreeze överför alla förlagsrättigheter, relaterade avtal och åtaganden till titeln Psychonauts 2, till Microsoft mot en...

09 06 2019 22:55 / Posted by Starbreeze
Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om ytterligare förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (7 juni, 2019) – Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 september 2019. För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP CommunicationTel:...

07 06 2019 14:55 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(4 juni, 2019) – Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 4 juni 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut...

04 06 2019 23:20 / Posted by Starbreeze