background-img

Företagsnyheter

Starbreeze genomför organisationsförändringar för att sänka kostnader

STOCKHOLM (4 juni 2019)– Starbreeze har beslutat genomföra organisationsförändringar i syfte att effektivisera organisationen och spara kostnader. Som en del i detta kommer antal anställda minskas med cirka 60 personer. Förändringen förväntas...

04 06 2019 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avvaktar tingsrättens beslut om förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (3 juni 2019)– Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag är fortsatt i rekonstruktion och avvaktar Stockholms tingsrätts beslut gällande Starbreeze ansökan om förlängd rekonstruktionsperiod inlämnad 29 maj, 2019. Beslutet gällande ansökan förväntas...

03 06 2019 19:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (29 maj, 2019)– Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.  Den 3:e december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag...

29 05 2019 15:55 / Posted by Starbreeze
Starbreeze har slutfört avyttrandet av Indiska dotterbolaget Dhruva

STOCKHOLM, SVERIGE (22:a maj, 2019) – Starbreeze har slutfört affären om att avyttra sina aktier i den Indiska dotterbolaget Dhruva till Rockstar Games. Den totala preliminära köpeskillingen är 7,9 MUSD,...

22 05 2019 17:35 / Posted by Starbreeze
Starbreeze har tecknat ett bindande avtal om att avyttra det Indiska dotterbolaget Dhruva

STOCKHOLM, SVERIGE (12e maj, 2019) – Starbreeze har tecknat ett bindande avtal om att avyttra sina aktier i den Indiska dotterbolaget Dhruva. Den totala preliminära köpeskillingen är 7,9 MUSD, och...

12 05 2019 18:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 47,8 MSEK (110,1 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 2,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 26,7 MSEK (25,1 MSEK). EBITDA uppgick...

07 05 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze årsredovisning publiceras den 14 maj

STOCKHOLM (7 maj, 2019) – Starbreeze årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på svenska den 14 maj 2019, vilket är tre veckor före årsstämman.   För vidare information, vänligen kontakta:Pia...

07 05 2019 07:45 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed tillårsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 15.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta...

03 05 2019 15:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Acer Inc påkallade den 4 april konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln konverterades till 4 072 295 nya aktier av slaget Starbreeze B. Enligt bolagsordningen...

30 04 2019 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “10 Crowns” till Mohawk Games

STOCKHOLM (26 april, 2019)–Starbreeze och Mohawk Games har kommit överens om att sälja tillbaka förlagsrättigheterna till spelet ”10 Crowns” till Mohawk. Starbreeze förväntar sig att få full ersättning för de kostnader...

26 04 2019 09:00 / Posted by Starbreeze