background-img

Företagsnyheter

Ändrat datum för årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (2 april, 2019) – Styrelsen i Starbreeze AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 4 juni 2019. Årsredovisningen för 2018 kommer publiceras den 7 maj 2019.  ...

02 04 2019 17:10 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 mars, 2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra...

07 03 2019 17:30 / Posted by Starbreeze
Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (1 mars, 2019) – Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 juni 2019. För vidare information, vänligen kontakta:Pia Rosin, Interim Head of...

01 03 2019 12:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze har mottagit uppsägning av avtal gällande titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) från Skybound som äger rättigheterna till OTWD

STOCKHOLM (27 februari, 2019) – Skybound, som äger rättigheterna till titeln OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD), har sänt en uppsägning av licensavtalet med Starbreeze avseende OTWD.   Starbreeze för diskussioner...

27 02 2019 17:00 / Posted by Starbreeze
OVERKILL’s The Walking Dead förväntas tas bort från försäljning på Steam med anledning av meningsskiljaktigheter med licensägaren

STOCKHOLM (27 februari, 2019) – Skybound, som äger licensen till OVERKILL’s The Walking Dead, har lämnat in ett licensrelaterat klagomål hos Steam, den primära digitala distributionsplattformen för Strabreeze spel OVERKILL’s...

27 02 2019 08:50 / Posted by Starbreeze
Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (21 februari, 2019) – Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om förlängd rekonstruktionsperiod. Den 3 december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och...

21 02 2019 10:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké och Q4 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 20,4 MSEK (20,4 MSEK). EBITDA* uppgick...

20 02 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “System Shock 3” till OtherSide Entertainment

STOCKHOLM (11 februari, 2019)– Starbreeze och OtherSide Entertainment har gemensamt kommit överens om att sälja tillbaka förlagsrättigheterna till spelet ”System Shock 3” till OtherSide Entertainment. Starbreeze förväntar sig att få full ersättning...

11 02 2019 18:50 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (8 februari2019)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 klockan 14.00 på konferensanläggningen Drottninggatan 89 på Drottninggatan 89, Stockholm. Anmälan  Aktieägare...

08 02 2019 13:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze tecknar förlagsavtal med Universal Games and Digital Platforms avseende PAYDAY: Crime War

STOCKHOLM (5 februari 2019) Starbreeze AB, en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av spel har idag offentliggjort att dess dotterbolag Starbreeze Production AB har tecknat ett bindande avtal avseende villkor för ett...

05 02 2019 17:30 / Posted by Starbreeze