background-img

Företagsnyheter

Starbreeze informerar om händelse

STOCKHOLM (5 december, 2018) – Ekobrottsmyndigheten har på onsdagsmorgonen genomfört en husrannsakan hos Starbreeze AB. Bolaget har informerats om att detta skett med anledning av misstanke om grovt insiderbrott. Bolaget som...

05 12 2018 11:38 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företagsrekonstruktion beslutad av tingsrätten

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Som Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelande idag har styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze...

03 12 2018 15:30 / Posted by Starbreeze
Styrelsen i Starbreeze fattar beslut om VD-byte

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Styrelsen och Bo Andersson har idag kommit överens om att Bo Andersson lämnar VD-posten för Starbreeze. Styrelsen har utsett vice VD Mikael Nermark till tillförordnad...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) samt fem svenska dotterbolag har idag ansökt om företagsrekonstruktion

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 november2018) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 61 154 och antalet A-aktier minskade med samma antal under november till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 11 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ser över kostnader och fokuserar på kärnverksamhet

STOCKHOLM (23 november, 2018) – Målet om positivt EBITDA kvarstår för fjärde kvartalet 2018 men inte för helåret 2019. Ledningsgruppen har av styrelsen fått uppdraget att göra en översyn av verksamheten, samt att...

23 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Huvudägaren Varvtre AB avyttrar aktier i Starbreeze

STOCKHOLM (19 november 2018) Starbreeze huvudägare Varvtre AB, som ägs av VD Bo Andersson Klint, har idag rapporterat till Finansinspektionen att 280 359 aktier av serie A och 4 072 744 aktier...

19 11 2018 22:25 / Posted by Starbreeze
Avgående CFO avyttrar sitt innehav i Starbreeze

STOCKHOLM(16 november 2018) Starbreeze avgående CFO Sebastian Ahlskog har idag rapporterat till Finansinspektionen att han har avyttrat hela sitt innehav i Starbreeze om 300 526 A-aktier och 347 557 B-aktier. Den...

16 11 2018 23:43 / Posted by Starbreeze
StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange

STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018)StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. Det skäl som anges för...

09 11 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Youtube-kanal: https://www.youtube.com/starbreezeidag kl 10.00.  Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (77,7) MSEK), varav PAYDAY stod för 20,9...

06 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze